Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație publică publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Servicii de amenajare și salubrizare a teritoriului pentru anul 2021”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1608102696400

link direct : https://achizitii.md/ro/public/tender/21032460/

Telefon de contact: 022-430290