Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație publică publicată în SIA ”RSAP”

Primăria or. Cricova a inițiat procedura de Licitație publică publicată în SIA ”RSAP” MTender privind achiziționarea  

Achiziționarea serviciilor de amenajare ateritoriului pentru anul 2022”

pentru mai multe detalii consultați site-ul: www.achizitii.md

nr.  procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1641306882667

link direct : https://achizitii.md/ro/public/tender/21032460/

Telefon de contact: 022/453-270