ANUNȚ

Privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 03-5/76 din 20.08.2021 și la cererea nr. 05-4/406 din 05.07.2021

Primăria or.Cricova iniţiază, începînd cu data de 14.09.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie  ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, privind modificarea zonei funcționale COD - ”C1” stabilită conform PUG, or. Cricova  în COD - ”C3”.  

 

Scopul proiectului este aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD - ”C1” stabilită conform PUG, or. Cricova  în COD - ”C3”. 

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Cricova în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

 

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificarea zonei funcționale COD - ”C1” stabilită conform PUG, or. Cricova  în COD - ”C3”.

 

Beneficiarii proiectului de decizie sînt:

Locuitorii or.Cricova din str. Calea Basarabiei, str.Valea Rediului, str. P. Ungureanu, str. A. Pumnul, str.Barbu Lăutaru

Consilierii locali

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD - ”C1” stabilită conform PUG, or. Cricova  în COD - ”C3”. 

 

Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Cricova în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art. 27-29 din Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996, art. 8-12 Legea privind transparența în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, HG nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, art. 29 alin. 1, lit s) și art.32 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 Privind administrația publică locală.

      

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 13.09.2021 pe adresa electronică: primcricova@mail.ru sau pe adresa:              str. Chișinăului, 90 or. Cricova  MD 2084.

Persoana de contact Dl Arhitect Şef, Derdea Evghenii telefon 067351306

 

Proiectul deciziei, Cu privire la inițierea proiectului de decizie în scopul aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD - ”C1” stabilită conform PUG, or. Cricova  în COD - ”C3”, în baza cererii nr. 05-4/406 din 05.07.21 și anexele sînt disponibile pe pagina web oficială  primcricova@mail.ru  sau la sediul Primăriei or.Cricova situat pe adresa  str.Chișinăului, 90 or.Cricova, mun. Chişinău cod poştal – MD 2084.

Consultările publice pe marginea proiectului de decizie vor avea loc la data de 14.09.2021, în incinta Casei de Cultură din or. Cricova, ora 18:00. 

Dispozitie  - Rafaeli House.PDF