Şedinţa ordinară a Consiliului orăşănesc Cricova.

În conformitate cu art.39 alin.1, lit.-a) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, la data de 05.02. 2015, orele 09-00, în incinta Primăriei oraşului Cricova va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului orăşănesc Cricova.